نمایش محصولات
PRODUCTS

رده محصولات

全部分类
产品名称

سنسور سطح کیفیت اوره (نوع مارپیچی)

产品名称

لوله بازگشت آب گرم نشده

产品名称

لوله بازگشت آب گرم

产品名称

بدون حرارتلوله تزریق اوره

产品名称

نوع گرمایشپیپت اوره

凯龙高科技股份有限公司

خط تلفن خدمات:

آدرس دفتر مرکزی:

استان جیانگ سو شهر وو شی منطقه خویی شن ناحیه پی تا چیین چیاو پل میائوتانگ جاده اویانگ شماره 158

تمام حق چاپ:شرکت محدود سهامی فناوری مدرن کی لونگ      苏ICP备14026746号