نمایش محصولات
PRODUCTS

رده محصولات

全部分类
产品名称

دهانه حلقوی

产品名称

 دهانه فلنج دار

产品名称

شیر الکترومقناطیسی آلمینیومی

产品名称

 شیر الکترومقناطیسی مسی

产品名称

50L

产品名称

40L

产品名称

35L

产品名称

20L

产品名称

16L

产品名称

10L

产品名称

N3.5 (پمپ اوره مستقل)

产品名称

 N3.0 (پمپ مجتمع بالای مخزن )

产品名称

 N2.2B (پمپ اوره مستقل)

产品名称

N2.1 (پمپ مجتمع بالای مخزن)

凯龙高科技股份有限公司

خط تلفن خدمات:

آدرس دفتر مرکزی:

استان جیانگ سو شهر وو شی منطقه خویی شن ناحیه پی تا چیین چیاو پل میائوتانگ جاده اویانگ شماره 158

تمام حق چاپ:شرکت محدود سهامی فناوری مدرن کی لونگ      苏ICP备14026746号