نمایش محصولات
PRODUCTS

رده محصولات

全部分类
产品名称

300بخش - 8mil ویژه‌های معمولی و اندازه‌ها

产品名称

SiCاساس 300بخش- 10mil

产品名称

SiCاساس 200بخش- 14mil

产品名称

یشم سبز 300 بخش -9mil

产品名称

یشم سبز 200 بخش -12mil

产品名称

2mil-700بخش

产品名称

3mil-600بخش

产品名称

4mil-400بخش

产品名称

6mil-400بخش

产品名称

5mil-300بخش

产品名称

8mil-300بخش

产品名称

VOC

产品名称

CNG

产品名称

CGPF

产品名称

TWC

产品名称

ASC

产品名称

Fe-SCR

产品名称

Cu-SCR

产品名称

SCRمبنا وانادیوم

产品名称

CDPFکاربید سیلیکون

产品名称

CDPF

产品名称

DOC

凯龙高科技股份有限公司

خط تلفن خدمات:

آدرس دفتر مرکزی:

استان جیانگ سو شهر وو شی منطقه خویی شن ناحیه پی تا چیین چیاو پل میائوتانگ جاده اویانگ شماره 158

تمام حق چاپ:شرکت محدود سهامی فناوری مدرن کی لونگ      苏ICP备14026746号