نمایش محصولات
PRODUCTS

رده محصولات

全部分类
产品名称

N3.5 (پمپ اوره مستقل)

产品名称

 N3.0 (پمپ مجتمع بالای مخزن )

产品名称

 N2.2B (پمپ اوره مستقل)

产品名称

N2.1 (پمپ مجتمع بالای مخزن)

凯龙高科技股份有限公司

خط تلفن خدمات:

آدرس دفتر مرکزی:

استان جیانگ سو شهر وو شی منطقه خویی شن ناحیه پی تا چیین چیاو پل میائوتانگ جاده اویانگ شماره 158

تمام حق چاپ:شرکت محدود سهامی فناوری مدرن کی لونگ      苏ICP备14026746号